ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИТЕ

Тема: ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСИТЕ Изготвил: Адв. Д.Тунчев     ВЪВЕДЕНИЕ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА. ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ НОТАРИУСИ. ПРОЦЕДУРА. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НОТАРИУСИТЕ. ОРГАНИ НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА. ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ВИДОВЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. ВЪВЕДЕНИЕ: Законът за нотариусите и ...

Read More

Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация

Каква е процедурата за извършване на ликвидация на търговските дружества и по-специално на ЕООД? Коментар на адв. Даниел Тунчев: Началото на процедурата е свързано с подаване на заявление по образец за прекратяване на търговското дружество. Заявлението трябва да е придружено с допълнителни документи и декларации. Преди да бъде подадено самото заявл...

Read More

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти?

Какво трябва да знаем при сключването на сделки с недвижими имоти? Коментар на адв. Даниел Тунчев: Настоящето изложение има за цел да обърне внимание на основните параметри, които трябва да бъдат изследвани, когато се извършват сделки с недвижими имоти. Страните в подобен вид правоотношения са праводател (продавач, дарител и др.) и приобретател (ку...

Read More

Защитени ли са личните ви данни?

Защитени ли са личните ви данни? Коментар на адв. Тунчев Този въпрос е често задаван от българските граждани и възниква в следствие от процесите на злоупотреби с лични данни, с електронното разпространение на лични данни от потребители на интернет услуги, обработване на лични данни от мобилни оператори, частни фирми и държавната администрация. За д...

Read More

Контакти

Адв. Даниел Тунчев Тел. за контакт: +359882860080 Moжете да поставите своите въпроси на e-mail: daniel.tunchev@abv.bg, dtunchev@gmail.com

Read More

Здравейте и добре дошли в професионалната страница на адв. Тунчев!

Здравейте и добре дошли в професионалната страница на адв. Тунчев! Тук можете да намерите отговори на всякакъв тип правни въпроси, да получите юридическа консултация и квалифицирана правна помощ  или полезна информация относно това какви са правата ви, както и да намерите разрешение на възникналите пред вас казуси! Възползвайте се от възможността д...

Read More